Skola & Barnomsorg

I Hestra tätort finns idag förskole- & grundskoleverksamhet upp till Åk6

Barn som läser tillsammans

Jutabäcken

Jutabäckens förskola har två avdelningar; Bävern och Uttern.
Båda avdelningarna är utvidgade syskongrupper för barn i åldrarna 1-5 år.
Jutabäckens Förskola

Kontakt

Avdelning Bävern 1-5 år:
Tele: +46 (0)370-38 70 18


Avdelning Uttern 1-5 år:
Tele: +46 (0)370-38 70 19

Solkullen

Solkullens förskola har två avdelningar.
Kotten är en småbarnsavdelning med plats för barn i åldrarna 1-3 år.
På Ekorren, som är en syskongrupp, finns plats för barn i åldrarna 3-5 år.

Solkullens förskola

Kontakt

Avdelning Kotten 1-3 år:
Tele: +46 (0)370-38 70 16

Avdelning Ekorren 3-5 år:
Tele: +46 (0)370-38 70 17

Rödluvan

Rödluvans förskola riktar sig till 5-åringar i Hestra. Verksamheten är inrymd i missionskyrkans lokaler, och kan se olika ut från år till år.

Rödluvans förskola

Kontakt

Isabergskolan

Isabergskolan ligger i ett naturskönt område i Hestra. Både Hylteån och Agnsjön gränsar till skolgården.
På nära håll finns också fina skogsområden.
På skolan finns årskurs F-6 samt fritidshem med två avdelningar.

Kontakt

SKOLSKÖTERSKA:
Tele: +46 (0)371-829 45

FRITIDSHEM:
Trollskogen (förskoleklass + Åk1):
Tele: +46 (0)370-38 70 05


Djungelklubben (Åk2-6):
Tele: +46 (0)370-38 70 06

Läs mer om utbildning och barnomsorg på kommunens hemsida.