Fågelliv

0
Fåglar skådade i Hestra

I Hestra finns ett rikt fågelliv. Här har skådats hela 75 olika fågelarter!

Som en del av det Leader-finansierade samhällsprojektet ”fritidsgård ute” har samhällsföreningen under 2019 köpt in material för tillverkning av fågelholkar och insektshotell för att bidra till att bibehålla den stora artrikedom av fåglar och insekter vi har glädjen av att få njuta av i Hestra.

Ett stort TACK vill vi rikta till Elever och lärare på Isabergskolan som med skaparglädje och härlig energi färdigställt och hjälp till att montera upp dessa på området runt Agnsjön.

Under 2020 får holkarna sällskap av nya skyltar där vi listar samtliga 75 fåglar.

Fåglar i Hestra

Under varje bild finns en knapp som länkar dig vidare till hemsidan www.fageln.se
Där kan du lära dig mer om respektive fågel, lyssna på läten etc.

SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD (2020-04-13)

Alfågel

(Clangula hyemalis)

Bergfink

(Fringilla montifringilla)

Berguv

(Bubo bubo)

Bivråk

(Pernis apivorus)

Björktrast

(Turdus pilaris)

Blåmes

(Cyanistes caeruleus)

Bofink

(Fringilla coelebs)

Domherre

(Pyrrhula pyrrhula)

Drillsnäppa

(Tringa hypoleucos)

Dubbeltrast

(Turdus viscivorus)

Duvhök

(Accipiter gentilis)

Entita

(Parus palustris)

Fiskgjuse

(Pandion haliaetus)

Fiskmås

(Larus canus)

Fisktärna

(Sterna hirundo)