Lokalsamtal Hestra

  • Hestra Lokalsamtal del1 - 2020-02-18 - kl.18:00 Medborgarhuset
  • Hestra Lokalsamtal del2 - 2020-06-16 - kl.18:00 Åparken

Lokalsamtal

Lokalsamtal är en ny satsning från Gislaveds kommun som syftar till att kommunen ska föra dialog med invånare i kommunens mindre bygder.

Från kommunens sida är det viktigt att alla kommuninvånare får möjlighet att vara med och tycka till om kommunens verksamhet och att de får möjlighet till medbestämmande, oavsett var du bor i kommunen.

Vi kommer att använda en modell där invånarna själva får vara med och tycka till om vilka frågor de vill prata om under Lokalsamtalen. Tjänstepersoner och politiker besöker tillsammans bygden. Under lokalsamtalen kommer vi att tillsammans prioritera vilka frågor det ska fokuseras på för att utveckla bygden. För att kunna följa upp synpunkter och förslag som kommer upp under kvällen kommer vidare kontakt ske med kontaktpersoner från bygden, kommunen och demokratiberedningen.

Delta på lokalsamtal

Lokalsamtalen kommer att genomföras under en period på fyra år, i tio av kommunens mindre bygder.
Under 2020 går turen till bland annat Hestra.

Inför Lokalsamtalen behöver vi er hjälp att besvara ett frågeformulär för att veta hur ni vill utveckla er bygd och kunna förbereda träffarna på bästa sätt. Svaren kommer sedan att finnas tillgängliga inför mötet.

Enkäten innehåller frågorna:

  • Vad är den främsta tillgången och största utmaningen i er bygd?
  • Har ni några idéer på hur er bygd skulle kunna utvecklas och bli mer attraktiv?
  • Vad skulle ni själva vilja göra för att utveckla er bygd?
  • Vad ser du att kommunen skulle kunna hjälpa till med för utveckla er bygd?

Hestra Lokalsamtal del 1 - 2020-02-18 - kl.18:00 Medborgarhuset

Den 18 februari genomfördes Lokalsamtal steg 1 i Hestra, då tjänstepersoner från kommunen deltog.

Hestra Lokalsamtal del 2 - 2020-06-16 - kl.18:00 Åparken

Välkommen till Lokalsamtal med politiker i Åparken, Hestra 16 juni kl. 18.00

Demokratiberedningens ordförande bjuder in boende i Hestra med omnejd till Lokalsamtal steg 2. Under kvällen förs dialog med politiker från demokratiberedningen och nämnderna om politiska frågor i bygden. Urval av frågor: kollektivtrafik, finansiering av Hestra Torg

Välkommen till Lokalsamtal i Åparken, Hestra 16 juni kl. 18.00

Med anledning av coronaviruset har vi ett begränsat antal platser och kommer att vara utomhus där vi säkerställer att man kan hålla avstånd.

Medborgardialog

Gislaveds kommun tycker att det är viktigt att kommunens invånare kan vara med och påverka politiska beslut och därmed kommunens utveckling. Därför arbetar Gislaveds kommun aktivt med medborgardialog.

Vad innebär medborgardialog?

Medborgardialog innebär att Gislaveds kommuns politiker och tjänstemän aktivt tar kontakt med kommunens invånare för att få reda på vad de tycker och tänker om olika frågor. Till exempel kan kommunen bjuda in till olika former av möten, eller be dig svara på en enkät, med mera. Invånarnas ideér, synpunkter och förslag ligger sedan till grund för politiska beslut och/eller åtgärder. Barn och unga är den målgrupp som prioriteras i Gislaveds kommuns arbete med medborgardialog.

Du kan även själv lämna förslag på frågor som du vill ska diskuteras under dialogaktiviteter. Det gör du genom att använda vårt system för hantering av klagomål och synpunkter ”Tyck till” som finns på kommunens webbplats. Via systemet tar vi om hand om din synpunkt/förslag och du får svar på hur vi kommer att hantera ditt ärende. Självklart kan du även kontakta enskilda politiker och tjänstemän.

Handbok för medborgardialog

Hur kommunens politiker och tjänstemän ska arbeta med medborgardialog finns beskrivet i handboken ”En handbok för medborgardialog i Gislaveds kommun”. Du kan ladda ner den från Gislaved Kommuns hemsida HÄR