leaderprojekt

Fritidsgård ute färdigställd 2020

Målet med projektet har varit locka ut invånarna och turister att mötas ute och upptäcka naturen kring Agnsjön. Vi har jobbat för att öka den biologiska mångfalden i området. Genom arbetet har vi valet skapa mötesplatser och engagera medborgarna gammal som ung. 

Projektet har möjliggjort

  • belyst promenadslinga utmed sjön.
  • tillverkning och uppsättning av insektshotell och fågelholkar i samarbete med Isabergskolan.
  • synliggjort fågellivet i form av en skylt. 
  • plantering av blomsterlökar och frösådda blommor.
  • ljudanläggning till Åparken.