Informationsfolder

Varje år delar samhällsföreningen ut en informationsblad i A4-format innehållande t.ex. föreningens syfte, uppgifter om styrelsemedlemmar, årsavgifter och pågående projekt.
Saknar du eller har du tappat bort foldern finns den att ladda ner nedan.

Glöm inte att betala in din medlemsavgift till Hestra Samhällsförening senast 30/6 2021!

ÅRSAVGIFTER 2021
Hushåll: Minsta belopp 100kr
Företag: 20kr/ anställd. Minsta belopp 500kr
Bankgironr: 143-3655 * Plusgiro: 378861-9

Kom ihåg att ange namn och adress på inbetalningskortet