Diggiloo 2022

NU KÖR VI!
DIGGILOO KOMMER TILLBAKA TILL HESTRA 6 AUGUSTI 2022!

Vi tackar alla som redan anmält sig och hoppas att det finns fler därute som vill ställa upp som volontärer denna kväll!
Volontärer erbjuds en personlig biljett till kvällens show.

Läs mer på Diggiloo’s egna hemsida HÄR

TAR DU CHANSEN?

Hestra SSK är stolta att i samarbete med Krall Entertainment AB kunna erbjuda Diggiloo 6 Augusti 2022 på Isamon och nu erbjuder vi DIG att vara med och arrangera denna musikfest tillsammans med oss!

JAG TAR CHANSEN!

  • Använd vårt formulär och skicka in dina kontaktuppgifter så skriver vi upp dig på listan.
  • TACK FÖR DITT ENGAGEMANG!

VAD GER DET?

  • Sammanhållning och nya bekantskaper
  • Upplevelser och minnen
  • Pengar i föreningskassor

HUR MYCKET ARBETE INNEBÄR DET?

  • Ca 400 arbetstimmar
  • Ca 70 personer

ARBETSGRUPPER

*Bär och Bygghjälp/Rivhjälp (Hump) av Scen

Regler: Samtliga personer skall vara nyktra, praktiskt lagda och vana vid fysiskt arbete.
Minimiålder 20 år fyllda (under 25 år ombeds ta med legitimation).
Kom i oömma kläder, handskar och för arbetet praktiska skor. Ta med fylld vattenflaska

Pass 1 – 12 personer: Samling 07.45 – ca. 14.00 (LUNCH ingår)
Pass 2 – 16 personer: Samling 21.15 – ca. 02.15 (NATTMACKA ingår)

Beskrivning av arbetsuppgifter:
Scenbygge. Arbetsleds av produktionen

*Bär och Bygghjälp/Rivhjälp (Hump) av Parkett och Arenaområde

Regler: Samtliga personer skall vara nyktra, ha med sig egna handskar samt komma i oömma kläder anpassade efter vädret. Minimiålder 16 år fyllda .
Se till att äta innan passet och ta med fylld vattenflaska

Pass 1 – 14 personer: Samling 09.45 – ca. 14.00
Beskrivning av arbetsuppgifter pass 1:
Humpet kommer att hjälpa till att bära stol och bygga upp parketten, mäta avstånd mellan stolarna och numrera stolsryggarna, bygga sjukvårds & entrétält, sätta upp staket vid scenkant och fästa inteckningar, sätta upp kätting och beachflaggor mm.
Eventuellt kan andra arbetsuppgifter tillkomma beroende på situationen på området.
Pass 2 – 14 personer: Samling 21.00 – ca. 23.15
Beskrivning av arbetsuppgifter pass 2:
Humpet kommer att hjälpa till att bära stol och riva parketten, sjukvårds & entrétält. Riva staket vid scenkant och plocka ner/vika ihop inteckningar, riva kätting och plocka ner beachflaggor. Samla ihop soptunnor, grovstäda området från synbart skräp mm.
Eventuellt kan andra arbetsuppgifter tillkomma beroende på situationen på området. 

*Värd / Värdinna / Biljettrivare under konsert

Regler: Samtliga personer skall vara nyktra, komma i ordentliga kläder anpassade efter vädret.
Se till att äta innan passet och ta med fylld vattenflaska
Pass 1 – 16 personer: Samling 14.45 – ca. 21.30 (till genomförd konsert)
Beskrivning av arbetsuppgifter:
Placera filt och program på parketten, placera ut 20-25 soptunnor, scanna biljetter under insläpp, vakta backstageingångarna bredvid scenen, guida gästerna på området, svara på frågor, ev tömma soptunnor, slå ihop kartonger, städa undan i serveringsområdet, riva entrétält, vakta entrén mm.
Eventuellt kan andra arbetsuppgifter tillkomma beroende på situationen på området.

*Parkering

Regler: Samtliga personer skall vara nyktra, komma i ordentliga kläder anpassade efter vädret.
Se till att äta innan passet och ta med fylld vattenflaska
Pass 1: Samling ca.15.30

Beskrivning av arbetsuppgifter:
Placera skylt för swish-betalning. Visa in bilar på anvisat parkeringsområde och hjälpa till att styra upp parkeringen så att så många som möjligt får plats.