Diggiloo 2020

TAR DU CHANSEN?

Hestra SSK är stolta att i samarbete med Krall Entertainment AB kunna erbjuda Diggiloo 1 augusti 2020 på Isamon och nu erbjuder vi DIG att vara med och arrangera denna musikfest tillsammans med oss!

VAD GER DET?

  • Sammanhållning och nya bekantskaper
  • Upplevelser och minnen
  • Pengar i föreningskassor

HUR MYCKET ARBETE INNEBÄR DET?

  • Ca 400 arbetstimmar
  • Ca 70 personer

ARBETSGRUPPER

*Bär och Bygghjälp/Rivhjälp (Hump) av Scen

Regler: Samtliga personer skall vara nyktra, praktiskt lagda och vana vid fysiskt arbete.
Minimiålder 18 år fyllda (under 25 år ombeds ta med legitimation).
Kom i oömma kläder, handskar och för arbetet praktiska skor. Ta med fylld vattenflaska

Pass 1 – 12 personer: Samling 07.45 – ca. 14.00 (LUNCH ingår)
Pass 2 – 16 personer: Samling 22.15 – ca. 03.15 (NATTMACKA ingår)

Beskrivning av arbetsuppgifter:
Scenbygge. Arbetsleds av produktionen

*Bär och Bygghjälp/Rivhjälp (Hump) av Parkett och Arenaområde

Regler: Samtliga personer skall vara nyktra, ha med sig egna handskar samt komma i oömma kläder anpassade efter vädret. Minimiålder 16 år fyllda .
Se till att äta innan passet och ta med fylld vattenflaska

Pass 1 – 16 personer: Samling 09.45 – ca. 14.00
Beskrivning av arbetsuppgifter pass 1:
Humpet kommer att hjälpa till att bära stol och bygga upp parketten, mäta avstånd mellan stolarna och numrera stolsryggarna, bygga sjukvårds & entrétält, sätta upp staket vid scenkant och fästa inteckningar, sätta upp kätting och beachflaggor mm.
Eventuellt kan andra arbetsuppgifter tillkomma beroende på situationen på området.
Pass 2 – 16 personer: Samling 22.30 – ca. 00.15
Beskrivning av arbetsuppgifter pass 2:
Humpet kommer att hjälpa till att bära stol och riva parketten, sjukvårds & entrétält. Riva staket vid scenkant och plocka ner/vika ihop inteckningar, riva kätting och plocka ner beachflaggor. Samla ihop soptunnor, grovstäda området från synbart skräp mm.
Eventuellt kan andra arbetsuppgifter tillkomma beroende på situationen på området.

*Värd / Värdinna / Biljettrivare under konsert

Regler: Samtliga personer skall vara nyktra, komma i ordentliga kläder anpassade efter vädret.
Se till att äta innan passet och ta med fylld vattenflaska
Pass 1 – 16 personer: Samling 15.45 – ca. 22.30 (till genomförd konsert)
Beskrivning av arbetsuppgifter:
Placera filt och program på parketten, placera ut 20-25 soptunnor, scanna biljetter under insläpp, vakta backstageingångarna bredvid scenen, guida gästerna på området, svara på frågor, ev tömma soptunnor, slå ihop kartonger, städa undan i serveringsområdet, riva entrétält, vakta entrén mm.
Eventuellt kan andra arbetsuppgifter tillkomma beroende på situationen på området.

*Parkering
Regler: Samtliga personer skall vara nyktra, komma i ordentliga kläder anpassade efter vädret.
Se till att äta innan passet och ta med fylld vattenflaska
Pass 1: Samling ca.16.30

Beskrivning av arbetsuppgifter:
Placera skylt för swish-betalning. Visa in bilar på anvisat parkeringsområde och hjälpa till att styra upp parkeringen så att så många som möjligt får plats.

JAG TAR CHANSEN!

  • Använd vårt formulär och skicka in dina kontaktuppgifter så skriver vi upp dig på listan.
  • TACK FÖR DITT ENGAGEMANG!