Diggiloo 2020

INSTÄLLT OCH FRAMFLYTTAT TILL 2021

Vi tackar alla volontärer som anmält sig och hoppas att vi får kontakta Er igen när Diggiloo förhoppningsvis kommer till Hestra 2021 istället.

Läs mer på Diggiloo’s egna hemsida HÄR

TAR DU CHANSEN?

Hestra SSK är stolta att i samarbete med Krall Entertainment AB kunna erbjuda Diggiloo 1 augusti 2020 på Isamon och nu erbjuder vi DIG att vara med och arrangera denna musikfest tillsammans med oss!

VAD GER DET?

  • Sammanhållning och nya bekantskaper
  • Upplevelser och minnen
  • Pengar i föreningskassor

HUR MYCKET ARBETE INNEBÄR DET?

  • Ca 400 arbetstimmar
  • Ca 70 personer

ARBETSGRUPPER

*Bär och Bygghjälp/Rivhjälp (Hump) av Scen

Regler: Samtliga personer skall vara nyktra, praktiskt lagda och vana vid fysiskt arbete.
Minimiålder 18 år fyllda (under 25 år ombeds ta med legitimation).
Kom i oömma kläder, handskar och för arbetet praktiska skor. Ta med fylld vattenflaska

Pass 1 – 12 personer: Samling 07.45 – ca. 14.00 (LUNCH ingår) – Fullt!
Pass 2 – 16 personer: Samling 22.15 – ca. 03.15 (NATTMACKA ingår) – 8 platser kvar!*

Beskrivning av arbetsuppgifter:
Scenbygge. Arbetsleds av produktionen

*Bär och Bygghjälp/Rivhjälp (Hump) av Parkett och Arenaområde

Regler: Samtliga personer skall vara nyktra, ha med sig egna handskar samt komma i oömma kläder anpassade efter vädret. Minimiålder 16 år fyllda .
Se till att äta innan passet och ta med fylld vattenflaska

Pass 1 – 16 personer: Samling 09.45 – ca. 14.00 – 1 plats kvar!*
Beskrivning av arbetsuppgifter pass 1:
Humpet kommer att hjälpa till att bära stol och bygga upp parketten, mäta avstånd mellan stolarna och numrera stolsryggarna, bygga sjukvårds & entrétält, sätta upp staket vid scenkant och fästa inteckningar, sätta upp kätting och beachflaggor mm.
Eventuellt kan andra arbetsuppgifter tillkomma beroende på situationen på området.
Pass 2 – 16 personer: Samling 22.30 – ca. 00.15 – 12 platser kvar!*
Beskrivning av arbetsuppgifter pass 2:
Humpet kommer att hjälpa till att bära stol och riva parketten, sjukvårds & entrétält. Riva staket vid scenkant och plocka ner/vika ihop inteckningar, riva kätting och plocka ner beachflaggor. Samla ihop soptunnor, grovstäda området från synbart skräp mm.
Eventuellt kan andra arbetsuppgifter tillkomma beroende på situationen på området.

*Värd / Värdinna / Biljettrivare under konsert

Regler: Samtliga personer skall vara nyktra, komma i ordentliga kläder anpassade efter vädret.
Se till att äta innan passet och ta med fylld vattenflaska
Pass 1 – 16 personer: Samling 15.45 – ca. 22.30 (till genomförd konsert) – 2 platser kvar!*
Beskrivning av arbetsuppgifter:
Placera filt och program på parketten, placera ut 20-25 soptunnor, scanna biljetter under insläpp, vakta backstageingångarna bredvid scenen, guida gästerna på området, svara på frågor, ev tömma soptunnor, slå ihop kartonger, städa undan i serveringsområdet, riva entrétält, vakta entrén mm.
Eventuellt kan andra arbetsuppgifter tillkomma beroende på situationen på området.

*Parkering
Regler: Samtliga personer skall vara nyktra, komma i ordentliga kläder anpassade efter vädret.
Se till att äta innan passet och ta med fylld vattenflaska
Pass 1: Samling ca.16.30 – Fler välkomna!*

Beskrivning av arbetsuppgifter:
Placera skylt för swish-betalning. Visa in bilar på anvisat parkeringsområde och hjälpa till att styra upp parkeringen så att så många som möjligt får plats.

*Uppdaterad 2020-04-13

JAG TAR CHANSEN!

  • Använd vårt formulär och skicka in dina kontaktuppgifter så skriver vi upp dig på listan.
  • TACK FÖR DITT ENGAGEMANG!