Hestra Samhällsförening

Aparken_1

Hestra samhällsförening är en ideell förening som arbetar för Hestras utveckling och trivsel.
Föreningen finansierar aktiviteter genom medborgarnas, föreningarnas och företagens medlemsavgifter.
Som frivillig medlem i Hestra samhällsförening bidrar du till de resurser som behövs för att vi skall kunna arbeta vidare för ett trivsamt Hestra för gammal som ung.

Medlemsavgift 2019
Hushåll: 100:-
Företag: 20:-/ Anställd (Min. 500:-)
Exponering på hestra.nu: 8:-/ Anställd (Min. 400:-)

Bankgironr: 143-3655 * Plusgiro: 378861-9
OBS! Kom ihåg att märka din insättning med namn och adress

Arbetet i samhällsföreningen är i huvudsak uppdelat i nio grupper med en ansvarig styrelsemedlem
som fungerar som sammankallande.

I samhällsföreningens verksamhetsbeskrivning står bland annat att:
”Föreningen har till ändamål att befrämja frågor som berör samhällets gemensamma intresse och utveckling”.

Arbetsgrupper i Hestra Samhällsförening

 • Samhällsutvecklingsgruppen – (Bengt Palmquist, Sven-Olov Kronaas)
  Attraktivitet är ledordet för gruppen. Vi initierar, bevakar och följer upp pågående projekt
  i samhället.
 • Åparkengruppen – (Therese Enander)
  Under sommarhalvåret anordar gruppen underhållning av olika slag vid scenen i Åparken.
 • Nattpatrull/ Grannsamverkan – (Markus Lewintus)
  Genom vår betydelsefulla grannsamverkan förhindras kriminella händelser i samhället.
  Ladda ner den nya appen Grannsamverkan med SSF Stöldskyddsförening. Ansök om att gå med i gruppen: Grannsamverkan – Hestra
 • Julbelysning – (Styrelsen)
 • Dekorationer – (Stationen Blommor & Presenter)
  Vi underhåller planteringar och dekorationer som ger liv till samhället och välkomnar turister och gäster på ett trevligt sätt.
 • Trafikrådet – (Björn Wilck)
  Vi deltar i olika möten och bevakar samhällets intressen på trafikområdet.
 • Omsorgsgruppen – (Aktiveras vid behov – Styrelsen)
  Representanter från samhällets olika föreningar samordnar arbetet för att förhindra droger, våld och mobbing i samhället för att skapa en trygg och säker uppväxt bland våra barn och ungdomar.
 • Ungdomsfrågor – (Therese Enander)
  I första hans skall gruppen ta tillvara de ungas intressen. Har ni några ideér eller önskemål på vad vi ska göra?
 • Hemsida/ www.hestra.nu – (Johanna Bladh)
  Samhällsföreningens hemsida har nyligen fått ny kostym och är tänkt att fungera som en
  samlingsplats på nätet för alla som vill veta vad Hestra har att erbjuda. Här erbjuds företagare och privatpersoner möjlighet att exponera sin verksamhet till en billig peng. Använd vårt kontaktformulär.
Forma Hestra 2030

Forma Hestra 2030 är ett initiativ där du har möjlighet att forma framtidens Hestra, tillsammans med företagare, fastighetsägare, föreningsliv, kyrkan, m.fl.

Vi vill tillsammans bygga en plattform och hitta inspiration i möten mellan människor. Detta sker genom återkommande samtalsforum i Medborgarhuset där vi processar fram tankar, idéer och visioner om framtidens Hestra.

Under 2017 förverkligades en av alla de idéer som föddes i Forma Hestra 2030. ”Mötesplats Agnsjön”.
Under 2018 arrangerades vid 2 tillfällen politikerutfrågningar inför valet

Under 2019 arbetar styrelsen med nya projekt för att fortsätta utveckla samhället.
Datum för nästa samtalsforum annonseras i kalendern samt på anslagstavlor uppsatta i samhället.

Styrelsen i Hestra Samhällsförening 2019/2020

 • Har ni frågor, förslag eller klagomål gällande Hestra samhälle?
  Använd då gärna vårt kontaktformulär eller ta personlig kontakt med någon av styrelsens medlemmar.

 • Bengt Palmquist, Ordförande
  0705-69 52 70
 • Johanna Bladh, Styrelseledarmot, Vice Ordförande
  0706-31 81 04

 • Sven-Olov Kronaas, Styrelseledarmot, Sekreterare
  0706-68 84 67

 • Linda Vågenäs, Styrelseledarmot, Kassör
  0705-12 96 18

 • Therese Enander, Styrelseledarmot
  0706-96 78 40

 • Markus Lewintus, Adj. Styrelseledarmot
  0733-770 747

 • Björn Wilck, Styrelsesuppleant

 • Vakans, Styrelsesuppleant (ÄR DET DIG VI SÖKER?)

 • Svante Leissner, Revisor
 • Kim Westlund, Revisor
 • Camilla Ericsson, Revisorsuppleant
 • Ivan Hansson, Revisorsuppleant

 • Valberedning:
  Annelie Carlsson, Sammankallande
  Ordförande, Styrelserepresentant