Församlingar

Hestra Missionsförsamling vill visa vägen till en personlig tro på Jesus Kristus.
Vi vill att vår församling ska vara en plats där tron fördjupas, människor finner gemenskap, möts av omsorg och utmanas till mission och engagemang för den värld vi lever i.

HESTRA MISSIONSKYRKA
Byvägen 5
335 71 Hestra

Tele: 0370 33 53 53
Email: info@missionskyrkanhestra.se
Hemsida: www.missionskyrkanhestra.se

Svenska kyrkan är Sveriges största kristna trossamfund. I vår organisation ryms en mångfald av möten och verksamheter, både i Sverige och utomlands.
Norra Hestra är en församling i Östbo/Västbo kontrakt i Växjö stift inom Svenska kyrkan. Stiftsbyte ägde rum från Skara stift januari 2018. Församlingen ligger i Gislaveds kommun i Jönköpings län.
I församlingen uppgick 2010 Stengårdshult, Öreryd och Valdshults församlingar Församlingskyrkor är Norra Hestra kyrka, Stengårdshults kyrka, Öreryds kyrka och Valdshults kyrka.

Norra Hestra församling
Mogatan 17
330 27 Hestra

Tele: 0371-83650
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/norrahestra