Hestra Samhällsförening - Logga - Hestra.nu
English

Hestra Missionsförsamling vill visa vägen till en personlig tro på Jesus Kristus.
Vi vill att vår församling ska vara en plats där tron fördjupas, människor finner gemenskap, möts av omsorg och utmanas till mission och engagemang för den värld vi lever i.

Länk till Hestra Missionskyrka

Länk till Hestra Missionskyrkas kalender
N. Hestra församling
Mogatan 17
330 27 Hestra

 

Länk till Norra Hestra Kyrkas gudstjänster