Hestra Samhällsförening - Logga - Hestra.nu
English

Hestra Samhällsförening


Hestra Smahällsförening Informationsblad 2016

Hestra Samhällsförenings Informationsblad

Hestra Smahällsförening Informationsblad 2016

Hestra Samhällsförenings Informationsblad

Hestra Smahällsförening Informationsblad 2016

Hestra Samhällsförenings Informationsblad

Hestra samhällsförening är en ideell förening som har som huvudsakligt syfte att jobba för Hestras utveckling och trivsel.
Föreningen finansierar aktiviteter genom medborgarnas och företagens medlemsavgifter.
Som frivillig medlem i Hestra samhällsförening bidrar du till de resurser som behövs för att vi skall kunna jobba vidare för ett trivsamt Hestra.

Arbetet är i huvudsak uppdelat i nio grupper med en ansvarig som fungerar som sammankallande.

Ur Hestra samhällsförenings verksamhetsbeskrivning:
"Föreningen har till ändamål att befrämja frågor som berör samhällets gemensamma intresse och utveckling".

Nedan finner du aktuella samhällsfrågor som föreningen agerar i just nu.


Trafikverkets beslut gällande julbelysning

Trafikverkets beslut TRV 2016/42346 gällande julbelysning utmed väg 588 och 592, Hestra, Gislaveds kommun.


Hestra BVC

Regionen har beslutat att lägga ned BVC i Hestra. Samhällsföreningen agerar aktivt i frågan genom korrespondens med Regionen, politiker, mediakontakter, etc. Nedan finner du den skrivelse som är inskickad till ansvariga på Regionen.

Skrivelse - Hestra BVC


 

SAMHÄLLSFÖRENINGENS STYRELSE

Har ni frågor, förslag eller klagomål gällande Hestra samhälle?
Tveka inte att kontakta någon av oss.

Bengt Palmquist, ordförande 0705-69 52 70
Johanna Bladh, vice ordförande 0370-33 53 64
Sven-Olof Kronaas, sekreterare 0706-68 84 67
Markus Lewintus adj.ledamot 0733-770 747
Patrik Mickelsson, ledamot 0370-33 53 57
Maria Larsson, suppleant 0707-64 40 88
Linda Vågenäs, kassör 0370-33 56 37
Therese Enander, suppleant 0706-96 78 40