Hestra Samhällsförening - Logga - Hestra.nu
English

Kommunomfattande översiktsplan för Gislaveds kommun, ÖP16

Den kommunomfattande översiktsplanen har varit utsänd på samråd under våren 2016. De synpunkter som kommit in har nu bearbetats av kommunstyrelsens arbetsutskott och finns sammanfattade i samrådsredogörelsen. Planen har omarbetats och presenteras nu i en utställningsupplaga.

Utställningen sker på Hestra Bibliotek, 8/8-7/10 2016.

Planen finns även utställd på övriga bibliotek i kommunen.


Materialet består av ett plandokument med tre kartor, samrådsredogörelse, MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) och underlagshäften (underlagshäftet Landsbygdsutveckling i strandnära lägen har reviderats och övriga underlagshäften revideras efter planens antagande).

Materialet finns publicerat på Gislaveds kommuns webbplats: www.gislaved.se/op16


Frågor kan ställas till:

Malin Larsson
(t.f utvecklingschef)
tel 0371-81 385
e-post: malin.larsson@gislaved.se


Önskas tryckt materialet kan det beställas från

Kommunstyrelsekontoret
Kristina Ankarbranth
tel 0371-81 576
e-post: kristina.ankarbranth@gislaved.se

Skrivelser med synpunkter på översiktsplanen ska vara kommunen tillhanda den 7/10 2016 och skickas på e-post till:
kommunstyrelsen@gislaved.se
eller med vanlig post till:
ÖP 16
Gislaveds kommun
332 80 Gislaved


 

 

Länk till Google Maps

 


Visa större karta